ASUS AI Suite 1.05.42

ASUS AI Suite 1.05.42

ASUSTeK COMPUTER INC. – 21,7MB – Freeware –
ra khỏi 48 phiếu
ASUS AI Suite cho Windows 2000/XP/2003/Vista & Windows 64-bit XP/2003/Vista.

Xin vui lòng lưu ý, BIOS Cập Nhật chỉ nên khi gặp các khó khăn kỹ thuật với hệ thống của bạn, và không nên được thực hiện thường xuyên.

Hơn nữa, do tính chất của bản Cập Nhật BIOS, có là một số mức độ nguy hiểm liên quan. BIOS Cập Nhật phải được thực hiện với hết sức thận trọng. Trong quá trình Cập Nhật BIOS, Hệ thống của bạn phải được duy trì mà không làm mất sự can thiệp hay quyền lực để ngăn chặn thiệt hại bất ngờ.

Trong trường hợp của BIOS Cập Nhật thất bại, vui lòng làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng của bạn để hướng dẫn vào BIOS phục hồi thông qua CrashFree BIOS. Trong trường hợp đó BIOS phục hồi không phải là có thể phục hồi qua CrashFree BIOS, hãy liên hệ với nơi mua hàng của bạn để được trợ giúp thêm vào BIOS phục hồi.

Nó rất cao nên luôn luôn sử dụng trình điều khiển phiên bản mới nhất có sẵn.
Đừng quên kiểm tra với trang web của chúng tôi thường xuyên nhất có thể để ở Cập Nhật trên các driver mới nhất, phần mềm và trò chơi.

Tổng quan

ASUS AI Suite là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASUSTeK COMPUTER INC..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS AI Suite là 1.05.42, phát hành vào ngày 17/01/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

ASUS AI Suite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 21,7MB.

Người sử dụng của ASUS AI Suite đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS AI Suite!

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có ASUS AI Suite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại